Galéria vizualizácií

Vizualizácia pomôže skĺbiť zákazníkove predstavy s realitou, pričom nám vznikne priestor, ktorý bude plne funkčný a zároveň esteticky pôsobiaci. Grafický návrh kúpeľne je veľkou výhodou pre všetkých, čo nemajú až tak veľkú predstavivosť. Takýmto spôsobom sa sám klient veľkou mierou podieľa na tvorbe svojej vlastnej kúpeľne. Grafický návrh sa týka nielen priestorového usporiadania vašej kúpeľne, ale aj zosúladenia jednotlivých sanitárnych prvkov, vhodného zvolenia skladby a farby obkladov. Načo potrebujeme pôdorys? Skôr ako vám naši návrhári nakreslia prvý 3D návrh, je potrebné im predložiť pôdorys miestnosti. Ak ho nemáte, zvládate si ho zamerať aj sami – zmerajte vzdialenosť medzi stenami a ich výšku. Označte si umiestnenie dverí, prívodu a odtoku vody, elektriny a radiátorov prípadne aj okien. – výkres (pôdorys) alebo náčrt miestnosti s kótami /rozmery stien, výška stropu,  vzdialenost okien a dverí od rohu stien a ich rozmery, pri oknách je potrebná výška okna a výška parapetu od zeme/ – ak je kupeľňa situovaná v podkroví je potrebný rez a okótovanie zošikmenia
  • Poskytujeme službu zamerania (cena sa ráta individuálne podľa vzdialenosti a zameriavaného priestoru)
  • Objednaná vizualizácia vrátane príplatkov sa platí pri prebratí podkladov na vypracovanie vizualizácie.
  • Vizualizácia vrátane technických  podkladov a kladačského plánu je spoplatnená a odovzdáva sa pri zálohovej platbe za tovar pre klientov ktorí si od nás objednajú tovar. Odovzdávajú sa klientovi až pri podpise záväznej objednávky spolu s úhradou zálohovej platby za objednaný tovar. Technické podklady sa spracovávajú po finálnom odsúhlasení vizualizácie  zákazníkom.
  • Prílohou záväznej objednávky je: vizualizácia, pôdorys s kótami a technickými podkladmi objednaného tovaru a kladačský plán.