Cenník

Prečo si nechať nakresliť vašu kúpeľňu?

Vizualizácia pomôže skĺbiť zákazníkove predstavy s realitou, pričom vznikne priestor, ktorý bude plne funkčný a zároveň esteticky pôsobiaci.

Grafický návrh kúpeľne je veľkou výhodou. Môžete vidieť svoju novú kúpeľňu skôr ako bude realizovaná.

Grafický návrh sa týka nielen priestorového usporiadania vašej kúpeľne, ale aj zosúladenia jednotlivých sanitárnych prvkov, vhodného zvolenia skladby a farby obkladov.

Skôr ako vám naši návrhári nakreslia prvý 3D návrh, je potrebné im predložiť pôdorys miestnosti. Ak ho nemáte, zvládnete si ho zamerať aj sami – zamerajte vzdialenosti medzi stenami a ich výšku. Označte si umiestnenie dverí, prívodu vody, elektriny a radiátorov prípadne aj okien.

Potrebné podklady:

  • výkres (pôdorys) alebo náčrt miestnosti s kótami stien, výška stropu, vzdialenosť okien a dverí od rohu stien a ich rozmery, pri oknách je potrebná výška okna a výška parapetu od podlahy
  • ak je kúpeľňa situovaná v podkroví je potrebný rez a okótovanie zošikmenia

Cenník

Vizualizácia obrazová - kúpeľňa

Prvotná vizualizácia zahŕňa 2 hod. konzultácie, 3 pohľady
100 €
Zmena dispozície rozmiestnenia
40 €
Zmena materiálu
20 €

Vizualizácia obrazová - WC

Prvotná vizualizácia zahŕňa 1 hod. konzultácie, 3 pohľady
50 €
Zmena dispozície rozmiestnenia
20 €
Zmena materiálu
10 €

Technické podklady

Technické podklady sa spracovávajú po finálnom odsúhlasení vizualizácie zákazníkom.
Kúpeľňa Zahŕňa pôdorys s kótami a kladačský plán
100 €
WC Zahŕňa pôdorys s kótami a kladačský plán
50 €

Ďalšie služby

Hodinová konzultácia ďalšie konzultácie nad rámec cenníku
20 €
Expresné vyhotovenie podkladov + príplatok 50%* = 2 pracovné dni
Tlač kompletných výstupov za 1 miestosť
10 €
Zameranie priestorov u klienta + cesta 1€/km*
30 €

Ak si klient od nás objedná kompletnú kúpeľňu, odpočítavame 50€. Ak len sanitu alebo len obklady, odpočítavame 30€ z vopred uhradenej vizualizácie.

Spracované návrhy vychádzajú z odovzdaných podkladov a projektovej dokumentácie.
Spracovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné rozdiely odovzdaných podkladov so skutočnosťou na stavbe.
Všetky služby sú poskytované až po úhrade.

Prílohou záväznej objednávky tovaru je : vizualizácia, pôdorys s kótami a technickými podkladmi objednaného tovaru (poskytujú sa len pri objednaní tovaru) a kladačský plán.

*príplatková služba na ktorú sa nevzťahuje zľava

Máte záujem? Napíšte nám!


    Preferované štúdio:

    osobných údajov

    Pozrite sa späť na

    Vizualizácie