Reklamácia tovaru v záručnej dobe

K tovaru je nutné priložiť (pribaliť) kópiu dokladu o kúpe (kópiu faktúry/kópiu bloku). Bez tohto dokladu nebudeme reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy akceptovať a tovar bude vrátený naspäť odosielateľovi!

Ako nám tovar doručíte – tovar je potrebné doručiť ako klasický balík poštou, alebo ho odovzdať na predajni. Popis závady – je potrebné čo najdetailnejšie popísať stav tovaru a vzniknutú závadu. V prípade že ste si vybrali možnosť osobného doručenia reklamovaného výrobku na jednu z našich pobočiek.

    osobných údajov