Odstúpenie od zmluvy

K tovaru je nutné priložiť (pribaliť) kópiu dokladu o kúpe (kópiu faktúry/kópiu bloku). Bez tohto dokladu nebudeme reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy akceptovať a tovar bude vrátený naspäť odosielateľovi!

V prípade, že ste tovar nakúpili na právnickú osobu (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade) právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje. Ak ste si zvolili možnosť odstúpenia od zmluvy, pracovník nášho e-shopu Vás nebude kontaktovať. Tovar je potrebné doručiť spolu kópiou faktúry – dokladom o kúpe na adresu DOMOSS Technika, a. s., Bratislavská 11/A, Piešťany 92101 doporučene! Dobierky nepreberáme. Na faktúru prosím napíšte, že odstupujete od zmluvy do 14 dní.

    osobných údajov